Pandemin 2019-2021 och en hjärtoperation har naturligtvis påverkat mig och min familj djupt och och resulterat att tankar och målsättningar, förutsättningar har förändrats. Man upptäcker att allt inte är för evigt och att målbilden har förändrats och att det finns andra värden än de som inte prioriterades tidigare. ”Det som var viktigt igår – Är inte viktigt idag”  Att ifrågasätta gamla sanningar och att omvärdera sin tillvaro är både nyttigt och omvälvande eftersom det driver allt till sin spets. Att omgående identifiera den nya situationen och  anpassa sig till den nya spelplanen blev en absolut nödvändighet. Slutsatsen och resultatet av denna anpassning blev ett ökat focus på termen välbefinnande som bortprioriterar stress och premierar egen utveckling med en livsstil på egna villkor. Vill beskriva det kortfattat med att kvalitativa värden är värderas högre än de kvantitativa.
Med detta i åtanke så har jag antagit en ny spännande utmaning att jobba som frilansande fotograf på heltid.
Den huvudsakliga inriktningen är drönar fotografering, produktfotografering & bildproduktion av kommersiellt efterfrågade objekt samt fotografisk konst och Commercial Digital Illustrations.
 Återigen så går jag min egen väg på mina villkor och ser utmaningen som både entreprenör & fotograf och i detta fall som novis konstnär men det är ju det som gör utmaningen lite mer spännande.
– Ångra inget man gör!
 – Utan Ångra endast det man har ogjort!